Αποκαταστήστε τα αλλοιωμένα παράθυρα 95.98 ΕΓΩ λίπος 2000.2003 xp το λογισμικό αποκατάστασης χωρισμάτων φακέλλων αρχείων στοιχείων που σκληρών δίσκων ανακτεί μολυσμένους τους ιός απρόσιτους λογικά αλλοιωμένους κακούς τομείς fat16 fat32

  Hard disk data recovery software PRO DATA DOCTOR
Recover .co .in
Home | Contact us | Downloads | Support


Αγοράστε το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων για το ΠΑΧΥ χώρισμα

ΠΑΧΥ λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων

Αγοράστε το καλύτερο ΠΑΧΥ λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων!
Να ανακτήσει αποκαθιστά όλα τα αρχεία σας, φάκελλοι από το FAT, το σύστημα αρχείων FAT12, FAT16, FAT32, και VFAT.

Το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων για το ΠΑΧΥ χώρισμα ανακτεί και αποκαθιστά όλα τα αρχεία σας, φάκελλοι από το FAT, το σύστημα αρχείων FAT12, FAT16, FAT32, και VFAT. Το λογισμικό επιτρέπει σε σας για να ανακτήσει όλα τα σημαντικά στοιχεία σας σωζόμενα στα παράθυρα XP, το 2000 ..2003, ΕΓΏ, NT, λειτουργικό σύστημα 98. Αποκαθιστά όλα τα στοιχεία σας που χάνονται λόγω επικαλυμμένος/διαγραμμένος/σχηματοποιημένος/αλλοιωμένος χωρίσματα από το ΠΑΧΥ σύστημα αρχείων.

Διαβάζεται μόνο και μη καταστρεπτική χρησιμότητα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τον αριθμό μηχανών στον οποίο το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί. Παρέχει την πολυ υποστήριξη αποθήκευσης για σκληρό δίσκο και όλο τον άλλο τύπο μέσων απομνημόνευσης που ποικίλλουν από ένα σε άλλο.

Εμφανή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παχιάς αποκατάστασης χωρισμάτων

  • Το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων για το ΠΑΧΥ χώρισμα υποστηρίζει μέσων απομνημόνευσης όλο τον τύπο σκληρών δίσκων για τα παράθυρα και το λειτουργικό σύστημα Macintosh.
  • Ανακτεί τα στοιχεία που χάνονται λόγω επικαλυμμένος, χαλασμένος, διαγραμμένος ή αλλοιωμένος χωρίσματα σε όλες τις λογικές συντριβές.
  • Παρέχει την αποκατάσταση των στοιχείων από τα προηγουμένως υπάρχοντα χωρίσματα.
  • Ανακτά τα στοιχεία ακόμη και από την κακή πληγείσα από τους τομείς κίνηση.
  • Χρήσιμος στις ιατροδικαστικές υπολογιστών.
  • Μακροχρόνια υποστήριξη ονόματος αρχείων και αποκατάστασης φακέλλων.
  • Ανακτεί τα διαγραμμένους αρχεία και τους φακέλλους μετά από το εκκενωμένο ανακύκλωσης δοχείο.

Products Delivery
After placing Order, You’ll receive an e-mail (Generally, within 5 minutes), having FULL version software Downloading link and Activation Key. Please click Delivery of Product for details.

Products purchased that are downloadable are NOT refundable. Please read our Terms and Conditions before purchasing the software. You MUST agree our Terms and Conditions before placing the order.

We record all IP Addresses (even if you’re using IP mask) for all transactions, investigate and prosecute all credit card frauds to the fullest extent of the International law.

Home | Contact us | Downloads | Support | Site map | Terms and Conditions